سروش بار اصفهان

مراحل اسباب کشی وجابه جایی منزل در اصفهان

1)مرحله اول_آماده شوید

آمادگی و کنترل

کنترل تاسیسات منزل جدید

اطمینان از سالم بودن درها و پنجره ها

نظافت و سم پاشی منزل جدید

تحقیق در مورد شرکت حمل اثاثیه

تهیه کردن لیستی از وسایل

پرهیز از وسایل بی ارزش

تهیه کردن کارتن و جعبه

2)مرحله دوم_بسته بندی

وسایل را بسته بندی کنید

استفاده از کارتن و جعبه های با کیفیت

دقت در بسته بندی وسایل تیز و برنده

بسته بندی ایمن وسایل شکستنی

بسته بندی درست وسایل کوچک و بزرگ

استفاده از چمدان برای لباس و کتاب

استفاده از برچسب و یا کارتن های رنگی

دستگیره ساختن برای جعبه ها